Betalningsvillkor

Arbeten och kostnader E-faktureras enligt följande:

 

  • Fakturor med materialutlägg faktureras löpande med 7 dagar netto.

  • Övriga fakturor faktureras löpande med 10 dagar netto.

  • Vid offertarbeten delfakturerar vi efter halva projekttiden, hela projekttiden samt slutfakturerar för resterande materialutlägg. Fakturorna skall betalas med 10 dagar netto.


Vid ROT-arbeten görs ett avdrag på fakturan med 30% för arbetskostnaden. När du har betalat fakturan, skickar vi in en begäran till skatteverket om utbetalning för ROT-arbetet (30%) som vi har utfört. Skulle det visa sig att skatteverket avslår begäran för ROT-avdrag, faktureras även den summa som skatteverket har avslagit. Vid förfrågan eller bestridande när det gäller avslag för ROT-arbete, måste du vända dig till skatteverket.

Bestridande

Om du eventuellt skulle vilja bestrida en faktura, måste detta göras skriftligen till oss med en motivering för bestridandet. Att inte betala en faktura är inte detsamma som att bestrida en faktura/kostnad.

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Efter påminnelse och utebliven betalning kan summan komma att skickas vidare till inkasso. Vi anlitar Handelsbankens Kredit-Inkasso AB för inkassoärenden.