ROT-avdrag

Skatteverket informerar - Du kan få göra avdrag för arbetskostnaden när du anlitar någon för att utföra reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad (rot). Material och resekostnader ger inte rätt till rot-avdrag.


Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Du får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift. 

Gör en ROT-uträkning

 

Här kan du räkna ut ditt rot- eller rutavdrag. Resultatet beräknas på de uppgifter du skriver in här.

 

Om du under året har använt rot- eller rutavdrag, måste du räkna bort det beloppet från resultatet.

Om du har inkomst från näringsverksamhet, kan du inte använda tjänsten.

Till tjänsten: ROT-uträkning - Skatteverket

Vid ROT-arbeten görs ett avdrag på fakturan med 30% för arbetskostnaden. När du har betalat fakturan, skickar vi in en begäran till skatteverket om utbetalning för utfört ROT-arbetet (30%). Skulle det visa sig att skatteverket avslår begäran för ROT-avdrag, faktureras även den summa som skatteverket har avslagit. Vid förfrågan eller bestridande när det gäller avslag för ROT-arbete, måste du vända dig till skatteverket.

Nya ROT-reglerna, så påverkar de dig


Regeringen har meddelat att de sänker ROT-avdraget fr.o.m. 2016. Med de nya reglerna så sänks skattereduktionen från 50% till 30% av arbetskostnaden, inklusive moms. Maximalt så kan du få 50 000 i skattereduktion precis som tidigare. Nedan är några exempel på hur det påverkar.

Om du anlitar en snickare för att bygga en altan där arbetskostnaden är 35 000 så blir skattereduktionen med de nya reglerna 10 500.

Om du tar hjälp av en hantverkare för att måla om vardagsrummet där arbetskostnaden är 12 000 så blir skattereduktionen 3 600 med de nya reglerna.

För större projekt där arbetskostnaden är mer än 167 000 kr så blir det praktiken ingen skillnad. Maximal skattereduktion är fortfarande 50 000 kr och den beloppsgränsen uppnår man ändå.

Du kan aldrig få mer i skatteavdrag än du ska betala i slutlig skatt. Du blir då återbetalningsskyldig. Det är utföraren, till exempel snickaren eller målaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du gjort.

Ditt ansvar som köpare

Den som utför arbetet åt dig ansöker om preliminär skattereduktion, och uppgifterna förtrycks sedan i din deklaration. Genom att godkänna uppgifterna i din deklaration intygar du att alla villkor för rotavdrag är uppfyllda.

Som köpare har du det fulla ansvaret för att alla villkor för skattereduktion är uppfyllda. Ofta handlar det om omständigheter som utföraren inte känner till.

Du och utföraren har däremot ett delat ansvar för att själva arbetet uppfyller kraven för att ge rätt till avdrag och för att arbetet är utfört och betalat.

Avdrag på felaktiga grunder
Om det i efterhand visar sig att du har fått rotavdrag på felaktiga grunder kan Skatteverket kräva tillbaka pengarna inom sex år efter det år skattereduktionen gäller. Skatteverket kan antingen kräva pengarna av utföraren eller av dig som köpare.

Återkravet kan uppstå när Skatteverket granskar eller omprövar din deklaration. Om det då visar sig att du lämnat oriktiga uppgifter kan du bli tvungen att betala ett skattetillägg enligt skatteförfarandelagen - läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets Hemsida.