När vi arbetar hos dig - behöver vi:

  • Portkod (där detta finns)

  • Dörrnyckel (om ingen är hemma där vi ska arbeta)

  • Eluttag för våra verktyg

  • Tillgång till toalett (helst)

  • Parkeringsmöjligheter (gärna i anslutning till fastigheten)

Minsta arbetstid per uppdrag som debiteras är 5 timmar inom Ekerö kommun. Övriga områden gäller minsta debiterad arbetstid med 10 timmar.