Löpande timpris

Löpande timpris är ett mycket bra alternativ för mindre arbeten och används alltid vid arbeten där det är svårt att precisera exakt vad det är man vill ha utfört eller för mångfacetterade arbeten som är svåra att tidsbestämma.

 

För vissa arbeten rekommenderar vi löpande timpris.

Vi arbetar alltid så snabbt och effektivt vi kan med sikte på ett gott slutresultat och vid löpande timpris betalar du alltid exakt för den tid det tar att utföra arbetet.


Vi redovisar alltid arbetstiden på specificerad faktura.

Minsta arbetstid per uppdrag som debiteras är 5 timmar inom Ekerö kommun. Övriga områden gäller minsta debiterad arbetstid med 10 timmar. Restid tillkommer (se nedan).

Vi behöver oftast mäta och förbereda/handla när vi kommer första dagen, därför bör du vara hemma de första timmarna så att vi kan gå igenom arbetet tillsamman och kanske kvittera ut nycklar mm.

Observera att det vid vissa tyngre arbeten måste vara två hantverkare som arbetar samtidigt.

Resetillägg för löpande timpris

Resor tur & retur arbetsplatsen inklusive inköpsresor Färingsö Trä.

  • Färingsö = 100:-/dag

  • Ekerö/Drottningholm/Bromma = 150:-/dag

  • Spånga/Hässelby/Vällingby/Solna/Sundbyberg = 200:-/dag

 

Våra resetillägg är mycket låga, därför kan det löna sig att jämföra kostnaden även med firmor som finns närmare där du bor. Transporter och inköpsresor utanför aktuellt arbetsplatsområde, debiteras alltid med 25:- milen. Alla priser inkluderar moms.

Beställningsvaror

Beställningsvaror skall alltid beställas och betalas direkt av dig. Självklart hjälper vi till med mått om det skulle behövas.

Material


Vi räknar inte fram eventuella (cirka) materialkostnader om du inte vill betalar för den administrativa tid det tar för oss att utföra detta arbete. Materialkostnader ingår aldrig i paketpriser eller offerter. Observera att vi i första hand gör inköp med rabatt hos Färingsö trä, varför priserna kan variera mot andra byggvaruhus. Vill du ha material inköpta på andra ställen än Färingsö trä, måste du meddela oss om detta.

När vi bygger använder vi i normala fall traditionellt material och vid renoveringar, monterar vi i regel tillbaka som det var tidigare. Vill du ha annorlunda material, struktur, färg eller placering, måste du skriftligen informera oss om detta - det får dock inte innebära att en konstruktion försvagas eller att materialet är helt olämpligt. Vi kan också behöva fabrikat och artikelnummer på specifik vara.