Kontrollplan

I det flesta fall när du bygger/river behövs det en kontrollplan som ska skickas till kommunen.

Vid enklare byggen där ingen kontrollansvarig behövs är det du som byggherre/sökande som ska ta fram en kontrollplan.

Kontrollplanen fungerar som en checklista
Oftast är det du som byggherre, som genom kontrollplanen, kontrollerar/signerar att bygget utförs på rätt sätt och enligt kommunens krav. I vissa fall skall entreprenören kontrollera/signera specifika kontrollpunkter och i vissa fall behövs kontrollpunkter kontrolleras/signeras av sakkunnig inom ett certifierat område som tex våtrum.

Kontrollplanen som du skickar in till kommunen godkänns ibland med tillägg gjorda av kommunen. Dessa tillägg/kompletteringar skall inte läggas till i det redan inskickade exemplaret av kontrollplan. En redan inskickad kontrollplan får inte revideras i efterhand.


Genom att du skriver under den ursprungliga kontrollplanen som byggherre och sökande medger du samtidigt att  kommunens tillägg/kompletteringar är uppfyllda. Eventuella krav som tex fotodokumentation och intyg bilägger du till den ursprungliga kontrollplanen.

Exempel och mall på kontrollplan - Stockholms stad

Här finns allt att läsa om om PBL och kontrollplaner - Boverket