Offert

Om du har ett större arbetsprojekt där vi måste komma på besök för att kunna räkna fram en prisuppgift så kan du tillämpa vårt offertalternativ - besöket är kostnadsfritt.

 

Efter besök och klargjord arbetsbeskrivning får du ett offertförslag mailat från oss som innefattar alla kostnader utom materialkostnaden och eventuella leveranskostnader från byggvaruföretagen. Vill du ha material inköpta på andra ställen än Färingsö Trä, måste du meddela oss om detta före föreslaget paket/offertpris. Oplanerade transporter och inköpsresor efterdebiteras alltid med 25:- milen (ink moms).

Offertförslaget gäller 1 vecka från det att vi mailat dig prisuppgift. Om du är berättigad till ROT-avdrag, dras detta sedan på fakturan.

Din uppgift är att ge oss den arbetsbeskrivning (bygginformation) som vi behöver för att kunna räkna fram tidsåtgång och utföra arbetet på bästa sätt och enligt dina önskemål/bygglov.

 

I underlaget för offerten skall det klart framgå vilka arbetsmoment/arbetsuppgifter som ska utföras inom ramen för fastställt pris, vilket innebär att din arbetsbeskrivning skall vara fastställd innan arbetet påbörjas.

När du har accepterat vårt mailade offertförslag skickar vi ett, för båda parterna, bindande avtal. Avtalet är specificerat enligt din arbetsbeskrivning.

När överenskommelse om ett fast pris har ingåtts enligt gällande arbetsbeskrivning/kontrakt, men du som kund ändå väljer att ändra eller lägga till arbetsmoment eller arbetsuppgifter under pågående uppdrag eller om det tillkommer oförutsedda arbetsmoment eller arbetsuppgifter för att arbetet skall kunna fortgå/genomföras  - har vi mot specifikation, rätten att tilläggsfakturera motsvarande utökad arbetsinsats.

I och med att det uppstår oplanerade förändringar i avtalad arbetsbeskrivning/kontrakt, har vi också rätten att avgöra om det behövs tecknas ny offert/pris/avtal alternativt löpande timpris, med ny inplanerad tid för utförandet av merarbete.


Observera att det vid vissa tyngre arbeten måste vara två hantverkare som arbetar samtidigt.

Beställningsvaror

Beställningsvaror skall alltid beställas och betalas direkt av dig. Självklart hjälper vi till med mått om det skulle behövas.

Material


Vi räknar inte fram eventuella (cirka) materialkostnader om du inte vill betalar för den administrativa tid det tar för oss att utföra detta arbete. Materialkostnader ingår aldrig i paketpriser eller offerter. Observera att vi i första hand gör inköp med rabatt hos Färingsö trä, varför priserna kan variera mot andra byggvaruhus.

När vi bygger använder vi i normala fall traditionellt material och vid renoveringar, monterar vi i regel tillbaka som det var tidigare. Vill du ha annorlunda material, struktur, färg eller placering, måste du skriftligen informera oss om detta - det får dock inte innebära att en konstruktion försvagas eller att materialet är helt olämpligt. Vi kan också behöva fabrikat och artikelnummer på specifik vara.