GDPR - General Data Protection Regulation

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig och/eller den person som genom skatteverket söker avdrag för ROT eller RUT, så som: Namn, adress och personnummer samt fastighetsbeteckning. Syftet med en sådan behandling är för att kunna utföra våra tjänster samt söka ROT/RUT-ersättning hos skatteverket.

Vi har fått dina uppgifter genom den intresseanmälan du skickade från vår webbsida och/eller per mail. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är genom det samtycke som gavs när du gjorde en intresseanmälan och/eller bokade ett arbete.

Dina uppgifter kommer att sparas i 7 år enligt lag.

 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med skatteverket.

Personuppgiftsansvarig är Tod Dot AB.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 08-560 431 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.